Home.

Henri van de Langenberg.

Nieuws 21-05-2013.

© 2008-2013 Complexcare

 

 

 

Email: info@complexcare.nl

21-05-2013, Maartensdijk

 

Betreft: Aanwijzing VWS

 

Beste mensen,

U bent uiteraard op de hoogte van het feit dat het IGZ al enige tijd  regelmatig bij ons langs komt.

In december zijn we onder verscherpt toezicht geplaatst. 2012 was een roerig jaar. Het vervolg kent u.
Wel ontvingen  van alle kanten, en niet in de laatste plaats van U, veel steun. Bovendien bleef U ons ook trouw, iets dat we heel erg waarderen.

 

Het afgelopen half jaar is er heel veel werk verzet en hebben de medewerkers en externe adviseurs enorm geholpen om opnieuw aan alle voorwaarden te voldoen. Resultaten heeft u mogen zien. De organisatie is weliswaar nog klein maar qua basis weer in gunstig vaarwater gekomen.

 

Een lastig punt was dat ik als oprichter zorg vanuit de organisatie krijg. Dit is een probleem vanuit de huidige Governance code die geldt in de zorg.
In ieder geval vanuit de huidige organisatie. Ik heb daarom ook besloten om op 22 april 2013 als directeur terug te treden en plaats te maken voor een nieuwe manager, Remco Pardoel.

Uiteraard is de Governance Code niet de enige reden. Zoals iedereen weet is mijn gezondheid er niet op vooruitgegaan en ook daarom is het ook goed om het stokje over te dragen.

Dat u dit officieel hoort heeft te maken met de snelle wijzigingen van de afgelopen maand. Ook zijn er inmiddels nieuwe verpleegkundigen aangetrokken die het team komen versterken


De organisatie wordt omgevormd naar een ideële stichting met daaronder een BV genaamd Zorgcentrum Complexcare. Dit proces is inmiddels in gang gezet. Leden voor uitbreiding van de Raad van Toezicht en eventuele bestuursleden zijn inmiddels benaderd. We houden u uiteraard op de hoogte over dit proces en suggesties zijn welkom.
 

Ondanks alle veranderingen wordt dit momenteel door IGZ nog niet als afdoende beschouwd, c.q. te primair. Reden waarom er een zgn. aanwijzing gegeven is. In het kort houdt dit in dat wij op zeer korte termijn (eind deze week) alle klanten tijdelijk over moeten dragen.  Uiteraard wilden wij uw feestdagen niet beïnvloeden en hebben wij getracht heel snel een oplossing te bedenken.

 

Gelukkig hebben we die ook. Twee organisaties hebben zich bereid verklaart ons te helpen en voor korte tijd zowel klanten als medewerkers over te nemen, waarbij in een later stadium en na akkoord IGZ iedereen weer terugvloeit naar de aangepaste organisatie.
 

In praktijk zult u er dus weinig van merken cq overlast van ondervinden. Uiteraard blijven wij als Zorgcentrum Complexcare overal bij betrokken, zoals u dat van ons gewent bent. Remco zal hierin het voortouw nemen en samen met een breed gedragen stichting zal de organisatie verder uitgebouwd worden.
 

Ik ben heel erg blij met de inzet van Remco Pardoel die zijn sporen in de Health Care heeft verdient en internationaal aanzien heeft vanuit zijn vele goede resultaten in de sportwereld. Ik vertrouw er dan ook op dat hij Zorgcentrum Complexcare door zijn inzet wereldkampioen maakt in de zorg, zoals hij dit persoonlijk bereikt heeft in de sport.
 

Rest mij iedereen te danken voor het grote vertrouwen dat ik altijd van iedereen heb mogen ontvangen. Ik ga verder in de stichting en zal van daaruit mijn steentje blijven bijdragen aan betere zorg in Nederland.

 

Groet,

 

Henri van de Langenberg