Home.

Henri van de Langenberg.

Nieuws 21-05-2013.

© 2008-2013 Complexcare

 

Zorgcentrum Complexcare

 

Email: info@complexcare.nl

20-03-2013, Maartensdijk

 

 

Beste mensen,

 

Zoals reeds vorig jaar werd gemeld trad Henri in april vorig jaar terug ivm gezondheidsredenen.

 

Helaas waren deze gezondheidsredenen dusdanig dat er kritieke periodes geweest zijn. Nu een jaar later kunnen we gelukkig zeggen, hij is er nog!

 

Spannende tijden voor hem maar ook zeker voor zijn naasten.

 

Gevolg is wel dat hij na enkele malen in ziekenhuizen en lange revalidatieperiode dusdanig is dat door het WMO en Zorgverzekering inmiddels de ALS protocollen gehanteerd worden om em tijdig van de juiste hulpmiddelen te voorzien.  Overigens is de aandoening niet ALS maar heeft wel een soortgelijk progressief karakter.

 

Hiermee hoopt hij ipv 90% bedlegerigheid, opnieuw vol in het leven te kunnen staan en weer langer op te kunnen zijn.

Aangezien zijn lichaam steeds verder uitvalt, zal hij het vooral van zijn hoofd moeten hebben. Middels kinbesturing zijn er nog diverse mogelijkheden en positief ingesteld als hij is gaat hij er vol voor. Ondanks een zeer zware verpleeghuisindicatie komt hij terug naar huis.

 

Vanzelfsprekend keert hij niet uitvoerend meer terug, dit wordt verder door anderen overgenomen, wel zal hij zich met hart en ziel inzetten voor goede zorg. Zijn visie en missie blijft overeindstaan. Wel is gekozen voor een nieuwe naam die het geheel eer aandoet. Binnenkort zal deze naam bekend gemaakt worden. De nieuwe organisatie behoudt alle licenties die Zorgcentrum Complexcare voorheen had.

 

Uiteraard heeft deze periode ook positieve aspecten opgeleverd. Doordat het nieuwe format van het VWS/IGZ reeds gerealiseerd is gedurende laatste periode, staan we vooraan in hoe de nieuwe zorg gaat worden.

 

De nieuwe organisatie is in ontwikkeling en zal binnenkort verdere gestalte krijgen. Henri wenst de (nieuwe) medewerkers en nieuwe en of terugkerende klanten veel “zorgplezier” toe.

 

Eerlijkheid duurt het langst.

 

Zorgcentrum Complexcare is in mei 2013 gesloten op last van het Ministerie van VWS. Howel we het er niet mee eens waren, hebben we uiteraard de aanwijzing uitgevoerd.

 

Nadien hebben er verdere gesprekken plaatsgevonden met het IGZ en BTN.

 

Inmiddels is duidelijk geworden dat ea gebaseerd was op onjuist verstrekte informatie. Op basis hiervan heeft men echter wel actie ondernomen cq moeten nemen. Als deze informatie allemaal juist was geweest diende de kwaliteit gewaarborgd te worden en is dan ook conform actie ondernomen.

 

Men is geschrokken van de impact en zowel het VWS/IGZ als BTN hebben inmiddels in februari een positief advies gegeven voor een herstart.

 

Hiermee is het bedrijf en de oprichter als het ware gerehabiliteerd. Iets waar we heel blij mee zijn.  Voor ons is het vertrouwen dat de klanten altijd in ons gehad en gehouden hebben bevestigd.

Dank daarvoor!  Zo ook het VWS/IGZ & BTN voor het hernieuwde vertrouwen!